Индика

Auto Amnesia Feminised

Auto Amnesia Feminised

Генотип: Sativa/Indica
Содержание ТГК: 23%
90 грн.
Auto White Goblin Feminised

Auto White Goblin Feminised

Генотип: Indica
Содержание ТГК: 21%
90 грн.
Auto White Russian XXL

Auto White Russian XXL

Генотип: Indica/Sativa
Содержание ТГК: 24%
50 грн.
Auto Jet-47 Feminised

Auto Jet-47 Feminised

Генотип: Sativa/Indica
Содержание ТГК: 21%
90 грн.
Auto Black Jack Feminised

Auto Black Jack Feminised

Генотип: Sativa/Indica
Содержание ТГК: 23%
80 грн.
Auto Maria

Auto Maria

Генотип: Sativa/Indica
Содержание ТГК: 24%
50 грн.
White Widow Feminised

White Widow Feminised

Генотип: Indica
Содержание ТГК: 23%
80 грн.
Auto Purple Ryder

Auto Purple Ryder

Генотип: Indica 70%/Sativa 30%
Содержание ТГК: 22%
50 грн.
Auto Shark

Auto Shark

Генотип: Indica
Содержание ТГК: до 20%
50 грн.