Сатива

Auto Silver Bullet Feminised

Auto Silver Bullet Feminised

Генотип: Sativa
Содержание ТГК: 21%
90 грн.
Auto Snow Ryder Feminised

Auto Snow Ryder Feminised

Генотип: Индика/Сатива
Содержание ТГК: 22%
90 грн.
Auto White Diesel Haze Feminised

Auto White Diesel Haze Feminised

Генотип: Sativa/Indica
Содержание ТГК: 23%
90 грн.
Jack Herer Feminised

Jack Herer Feminised

Генотип: Indica/Sativa
Содержание ТГК: 23%
80 грн.
Auto Super Skunk Feminised

Auto Super Skunk Feminised

Генотип: Indica/Sativa
Содержание ТГК: 24%
90 грн.
Auto Original Berry Feminised

Auto Original Berry Feminised

Генотип: Sativa
Содержание ТГК: 24%
90 грн.
Auto Pineapple Express

Auto Pineapple Express

Генотип: Sativa/Indica
Содержание ТГК: 23%
50 грн.
Auto Super Bud Feminised

Auto Super Bud Feminised

Генотип: Indica/Sativa
Содержание ТГК: 23%
90 грн.
Auto Vertigo Feminised

Auto Vertigo Feminised

Генотип: Indica/Sativa
Содержание ТГК: 23%
90 грн.