Автоцветущие феминизированные

Auto G14 Feminised

Auto G14 Feminised

Генотип: Indica dominant
Содержание ТГК: 23%
90 грн.
Auto Haze Xxl Feminised

Auto Haze Xxl Feminised

Генотип: Sativa dominant
Содержание ТГК: 23%
90 грн.
Auto Jack 47 Feminised

Auto Jack 47 Feminised

Генотип: Sativa 80% /Indica 20%
Содержание ТГК: 24%
90 грн.
Auto Lemon Skunk Feminised

Auto Lemon Skunk Feminised

Генотип: Indica/Sativa
Содержание ТГК: 22%
90 грн.
Auto Lowryder #2 Feminised

Auto Lowryder #2 Feminised

Генотип: Indica/Sativa
Содержание ТГК: 24%
90 грн.
Auto Maria #2 Feminised

Auto Maria #2 Feminised

Генотип: Sativa
Содержание ТГК: 21%
90 грн.
Auto Nl Feminised

Auto Nl Feminised

Генотип: Indica dominant
Содержание ТГК: 21%
90 грн.
Auto Nyc Diesel Feminised

Auto Nyc Diesel Feminised

Генотип: Indica 60%/Sativa 40%
Содержание ТГК: 22%
90 грн.
Auto Power Plant Feminised

Auto Power Plant Feminised

Генотип: Sativa50%/Indica 50%
Содержание ТГК: 22%
90 грн.